Klostergade 10, 1.tv.,  8000 Århus C - Find v​ej​​​

Nørreport 2-4,  8400 Ebeltoft - Find v​ej​​​

Privatlivspolitik og datasikkerhed​

Privatlivspolitik, datasikkerhed og utilsigtede hændelse

Ifølge EU PersonDataForordningen (25. maj 2018) er jeg forpligtet til at oplyse dig om følgende:

Psykologloven påbyder mig at føre journal, hvor dine oplysninger om dit cpr. numme, helbred, sociale forhold m.m. vil fremgå. Også, hvad vi aftaler fra gang til gang. Journalen er mit arbejdsredskab for at give dig den bedst mulige behandling.

Din journal opbevares i et sikret elektronisk journalsystem v/ Clinic Care, der er strengt fortroligt med alle de obligatoriske sikkerhedssystemer, inkl. databehandleraftale.

Hvis du ønsker, at jeg foretager indberetning til Sygeforsikringen ‘danmark’, vil du blive spurgt om dette samtykke ved den første konsultation. Herefter foregår indberetningen automatisk efter hver betaling.

Journalen bliver automatisk makuleret 5 år efter dit sidste besøg.

Hvis du har givet din læge, kommune, forsikringsselskab og andre samtykke, kan jeg modtage oplysninger om dig. Hvis der ønskes en udtalelse om dig f.eks. til kommunen, fremsender jeg altid kun efter at have talt med dig og vist dig udtalelsen forinden

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig anvendes. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til, at de bliver rettet eller slettet

Jeg har tavshedspligt, og det er udelukkende mig, som har adgang til din journal. Hvis du er henvist af din læge over Sygesikringen, er jeg forpligtet til at give meddelelse til din læge ved start og afslutning af samtaleforløbet. Hvis du er henvist af din forsikring eller arbejdsplads, kan forsikringen/arbejdspladsen kræve en kort status på behandlingsforløb, hvis det er nødvendigt at ansøge om flere timer.

Situationer, hvor jeg har pligt til at bryde min tavshed:

·​Hvis der er alvorlig risiko for at, at du selv eller andre kommer til skade.

·​Eller hvis et barns trivsel og udvikling er i fare.

Min revisor, som selv har tavshedspligt efter gældende lov/regler, modtager oplysninger fra mig i forbindelse med mit årsregnskab. ​

Hvis du er på nogen måde er utilfreds med min håndtering af dine oplysninger, så venligst sig det til mig med ønske om, at vi finder en løsning. Ellers er der altid mulighed for at klage til Datatilsynet.

KLAGE- OG ERSTATNINGSMULIGHEDER:

Det er min pligt som autoriseret psykolog i henhold til §§ 23 og 45 i lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet, at informere dig om rettigheder samt i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Det Regionale Samarbejdsudvalg for Psykologer i Region Midt samt øvrige steder, hvor det måtte være min pligt at bistå dig med en klage.

Der er klagefrister for de enkelte klageinstanser.

Således er fristen for rettidig klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn: inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over. Klager skal dog senest indgives 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted. Der kan ikke dispenseres fra de nævnte klagefrister.

Gælder klagen forhold, der er omfattet af Praksisoverenskomsten, skal klagen fra patienten fremsættes overfor Regionen, hvor psykologen har sin praksis (i mit tilfælde er det Region Midt). Og klagen skal fremsættes inden for 6 uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til klagerens kundskab.

Det er ligeledes min pligt at bistå dig i et evt. søgsmål om erstatning - f.eks. til Patienterstatningen.

Patienterstatningens afgørelse kan senest en måned efter indgives til Ankenævnet for Patienterstatningen. Og også Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelser kan indbringes for en højere instans - nemlig for retten. Det skal ske senest 6 måneder efter afgørelsen er meddelt.

Love og Regler

Om samtykke til registrering af data: Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.
Om journaler: Psykologlovens § 14 samt bekendtgørelse om behandling af personoplysninger nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
Om underretningspligt når det gælder fare for liv og sikkerhed: Sundhedsloven kapitel 9, §41-48, og når det gælder børns trivsel og udvikling: Servicelovens § 154.
Om utisigtede hændelser "Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v." fra Sundheds-og Ældreministeriet (trådte i kraft d. 5. januar 2011)

At komme tilbage på rette kurs

​Uanset hvilke forestillinger du har om det gode liv, vil du i dit eget liv til tider

 opleve udfordringer og modgang, der kan være så omfangsrige, at det sætter dig ud af kurs og får dig til at miste dine mål.

Klinikkerne

Konsultation efter aftale på en af følgende klinikadresser

Århus C

Klostergade 10, 1.tv., 8000 Århus C.

Rutevejledning til adressen

Ebeltoft

Nørreport 2-4, Sundhedscenteret, 8400 Ebeltoft.

Rutevejledning til adressen

CVR: ​16596140

Psykolog Anette Skriver​

Rettidigt afbud skal ske i telefontiden senest hverdagen før aftalen. Ved for sent afbud betales et gebyr.

Privatlivspolitik

Se vores privatlivspolitik her

Telefon

Århus: 86121622

​Ebeltoft: 86340134

Mail

anetteskriver@gmail.com

Telefontid

Mandag​

08.00 - 09.00

Tirsdag​

08.00 - 09.00

​​​Onsdag​

11.00 - 13.00

Torsdag​

08.00 - 09.00

Fredag​

08.00 - 09.00

Lørdag og søndag​

Lukket​